نظام آموزشی پاگستان 27ص - انواع تحقیق مقاله پروژه
نظام آموزشی پاگستان 27ص
نظام آموزشی پاگستان 27ص

نظام آموزشي پاكستان 27ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 28 نظام آموزشی پاکستانتاريخچه و ساختار نظام آموزشيآموزش پيش دانشگاهيآموزش پيش دبستانيآموزش پايهآموزش ابتداييآموزش متوسطهآموزش عاليآموزش معلمانآموزش ضمن خدمتآموزش استثناييآموزش بزرگسالانآموزش زنانآموزش علوم مذهبينظام آموزشي پاكستانآموزش پيش دانشگاهيساختار آموزشيتحصيلات‌ ابتدايي‌ طي دوره‌5ساله‌ (Grades 1-5) ازسن‌5سالگي‌ آغاز مي‌گردد.سپس‌ دانش‌ آموزان‌ وارد دوره‌ آموزشي دو مرحله‌ اي‌ مشتمل برمرحله‌ اول‌(Grades 6-8) و مرحله‌ دوم‌ (Grades 9-10) مي گردند.نهايتا در پايان‌ دوره‌ هاي‌ مذكورو پس ازگذراندن‌ آزمونهاي‌دوره‌10ساله،گواهينامه‌Secondary School Certificate (SSC) به فارغ التحصيلان اعطا ميگردد.پس‌ازدريافت‌گواهي‌ مذکور،دانش‌ آموزان‌ ازمجوز ورود مستقيم به كالجهاي‌ وابسته‌ به‌دانشگاهها واحرازمدرك‌(Bachelor Degree)پس‌از4سال‌ تحصيل‌ برخوردارمي گردند.علاوه براين،با گذراندن دوره‌ پيش‌ دانشگاهي‌‌2ساله(Grades11-12)گواهينامه(SSC)به فارغ التحصيلان اعطا مي گردد.درمجموع‌ دانش آموزان مقطع پيش دانشگاهي، پس‌ از12سال‌ تحصيل‌ با شركت‌ درآزمونهاي نهايي‌ با دريافت‌ مدرك‌ ديپلم‌ متوسطه‌Higher Secondary Certificate(HSC) به آزمودن شانس‌ خود جهت ورود به‌ دانشگاه‌ مي پردازند .آموزش پيش دبستانيمقطع آموزش پيش دبستاني در کشور پاکستان مدت زمان 6 ماه  به طول انجاميده  و از سن5سالگي آغاز مي گردد.گفتني است که کليه برنامه هاي آموزشي و مراقبتي مراکز آموزش پيش دبستاني کشور پاکستان به صورت اجباري و رايگان به کليه کودکان پاکستاني ارائه مي گردد.مهدكودك از جمله اولين مكان هاي آموزشي کشور پاکستان به شمار مي آيدكه كودكان را جهت آموزش و تربيت بدانجا مي سپارند. پس از مهدكودك دورة آمادگي است، اين مرحله از مراحل آموزش بمدت 1سال براي كودكاني كه قصد ورود به مقطع ابتدايي را دارند در كودكستانها ارائه مي گردد.گذراندن دوره آمادگي براي كودكان بين رده هاي سني 4 تا 5 سال كه قصد ورود به مقطع ابتدايي را دارند، الزامي است. چراکه والدين كودكان به هنگام ثبت نام  کودکان خود در مدارس ابتدايي، ملزم به ارائه مدرك...

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

 

نظام آموزشی پاکستان

تاريخچه و ساختار نظام آموزشي

آموزش پيش دانشگاهي

آموزش پيش دبستاني

آموزش پايه

آموزش ابتدايي

آموزش متوسطه

آموزش عالي

آموزش معلمان

آموزش ضمن خدمت

آموزش استثنايي

آموزش بزرگسالان

آموزش زنان

آموزش علوم مذهبي

نظام آموزشي پاكستان

آموزش پيش دانشگاهي

ساختار آموزشي

تحصيلات‌ ابتدايي‌ طي دوره‌5ساله‌ (Grades 1-5) ازسن‌5سالگي‌ آغاز مي‌گردد.سپس‌ دانش‌ آموزان‌ وارد دوره‌ آموزشي دو مرحله‌ اي‌ مشتمل برمرحله‌ اول‌(Grades 6-8) و مرحله‌ دوم‌ (Grades 9-10) مي گردند.نهايتا در پايان‌ دوره‌ هاي‌ مذكورو پس ازگذراندن‌ آزمونهاي‌دوره‌10ساله،گواهينامه‌Secondary School Certificate (SSC) به فارغ التحصيلان اعطا ميگردد.پس‌ازدريافت‌گواهي‌ مذکور،دانش‌ آموزان‌ ازمجوز ورود مستقيم به كالجهاي‌ وابسته‌ به‌دانشگاهها واحرازمدرك‌(Bachelor Degree)پس‌از4سال‌ تحصيل‌ برخوردارمي گردند.علاوه براين،با گذراندن دوره‌ پيش‌ دانشگاهي‌‌2ساله(Grades11-12)گواهينامه(SSC)به فارغ التحصيلان اعطا مي گردد.درمجموع‌ دانش آموزان مقطع پيش دانشگاهي، پس‌ از12سال‌ تحصيل‌ با شركت‌ درآزمونهاي نهايي‌ با دريافت‌ مدرك‌ ديپلم‌ متوسطه‌Higher Secondary Certificate(HSC) به آزمودن شانس‌ خود جهت ورود به‌ دانشگاه‌ مي پردازند .

آموزش پيش دبستاني

مقطع آموزش پيش دبستاني در کشور پاکستان مدت زمان 6 ماه  به طول انجاميده  و از سن5سالگي آغاز مي گردد.گفتني است که کليه برنامه هاي آموزشي و مراقبتي مراکز آموزش پيش دبستاني کشور پاکستان به صورت اجباري و رايگان به کليه کودکان پاکستاني ارائه مي گردد.مهدكودك از جمله اولين مكان هاي آموزشي کشور پاکستان به شمار مي آيدكه كودكان را جهت آموزش و تربيت بدانجا مي سپارند. پس از مهدكودك دورة آمادگي است، اين مرحله از مراحل آموزش بمدت 1سال براي كودكاني كه قصد ورود به مقطع ابتدايي را دارند در كودكستانها ارائه مي گردد.گذراندن دوره آمادگي براي كودكان بين رده هاي سني 4 تا 5 سال كه قصد ورود به مقطع ابتدايي را دارند، الزامي است. چراکه والدين كودكان به هنگام ثبت نام  کودکان خود در مدارس ابتدايي، ملزم به ارائه مدرك قبولي دوره آمادگي فرزند خود را مي باشند.هدف از گذراندن اين دوره ، آشنايي کودکان با دروس، ضوابط، شرايط مدرسه و همچنين تقويت و پرورش قابليت هاي فكري و روحي و اجتماعي آنان و نهايتا آماده سازي کودکان جهت ورود به مقطع آموزش ابتدايي است.

آموزش پايه

تحصيلات اجباري(آموزش پايه) بر5/10سال  تحصيلي (مقاطع پيش دبستاني تا مقطع تکميلي متوسطه)مشتمل مي گردد.

آموزش ابتدايي

ساختار آموزش ابتدايي

نرخ معلمين زن

تعداد كل معلمين

نرخ دختران ثبت نامي

تعداد كل کودکان ثبت نامي

تعدادمدارس

سال تحصيلي

84500

260900

3342000

10400000

110522

1990

92700

277800

3675000

10937000

114142

1991

94900

293500

3714000

10736000

112379

1992

69300

299000

4596000

12726000

130596

1993

109600

322000

5055000

13288000

134060

1994

114500

334000

5638000

14264000

139634

1995

109300

331000

5702000

14527000

143130

1996

112600

339500

6312000

15553000

150963

1997

برنامه هاي آموزشي

ازجمله مهمترين برنامه هاي آموزشي مقطع آموزش ابتدايي ميتوان به دروس زبان اول،زبان دوم، رياضيات،علوم اخلاقي واسلامي،فيزيك،علوم،هنر،علوم اجتماعي،زبان فارسي پشتو و فرهنگ پاكستاني،كار عملي و طرح درختي اشاره نمود. گفتني است که مدت زمان ارائه هفتگي دروس آموزشي مقطع ابتدايي بردوره هاي آموزشي5روزكاري كامل(4ساعت و40دقيقه طي 7جلسه آموزشي و نصف روزشامل 2ساعت و40 دقيقه طي 4 جلسه آموزشي)مشتمل مي گردد.گفتني است که مدت زمان ارائه هفتگي دروس آموزشي مقطع مقدماتي متوسطه بردوره هاي آموزشي5روزكاري كامل(5ساعت و 20دقيقه طي 7جلسه آموزشي و جلسات نصف روزه شامل 2ساعت و20 دقيقه طي 4 جلسه آموزشي) مشتمل مي گردد.كل دوره هاي هفتگي آموزشي بر 45 هفته آموزشي مشتمل مي گردد.

برنامه هاي آموزشي پايه بنا به پايه هاي تحصيلي

پايه هاي 4و 5

پايه3

پايه هاي 1و2

ماده درسي

پايهقیمت: 7,000 تومان

پس از پرداخت لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار میگیرد و میتوانید آن دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

سایر محصولات :

چشمه هاي آب گرم 22 ص


چالشهاي مسكن و تراكم ساختماني 53 ص


پژوهشي پيرامون امامزاده هاي زيد و يحيي عليهمااسلام واقع در شهر تهران مي باشد 80 ص


پيشرفت ترافيك در روستاهاي آمريكا 34 ص


شناخت و طراحی معماری روستا -پروژه کامل روستای قلات


پروژه روستاي كافي الملک


مقاله مبلمان شهری‎


تاثیر اقلیم منطقه بر روی طرح و شکل ساختمان های سیستان‎


پایان نامه کارشناسی ارشد -- طراحی مجتمع سینمایی --توجه: قیمت واقعی :800000 تومانکلمات کلیدی :ارائه هفتگي دروس زمان ارائه هفتگي هفتگي دروس آموزشي جلسه آموزشي مشتمل دروس آموزشي مقطع هاي آموزشي5روزكاري كامل مقطع آموزش ابتدايي فارغ التحصيلان اعطا مدت زمان ارائه هاي آموزشي گفتني است برنامه هاي آموزشي مشتمل کشور پاکستان آموزشي مقطع آموزش پيش پيش دبستاني مقطع ابتدايي مدت زمان آموزشي آموزش ابتدايي دورهzwnj مشتمل کودکان ارائه دبستاني گفتني كودكان نظام آموزشي پاكستان 27ص ارائه هفتگي دروس زمان ارائه هفتگي هفتگي دروس آموزشي جلسه آموزشي مشتمل دروس آموزشي مقطع هاي آموزشي5روزكاري كامل مقطع آموزش ابتدايي فارغ التحصيلان اعطا مدت زمان ارائه هاي آموزشي گفتني است برنامه هاي آموزشي مشتمل کشور پاکستان آموزشي مقطع آموزش پيش پيش دبستاني مقطع ابتدايي مدت زمان آموزشي آموزش ابتدايي دورهzwnj مشتمل کودکان ارائه دبستاني گفتني كودكان