تحقیق در مورد مکزیک 27ص - انواع تحقیق مقاله پروژه
تحقیق در مورد مکزیک 27ص
تحقیق در مورد مکزیک 27ص

تحقیق در مورد مکزيک 27ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 27 مکزيکايالات متحده مکزيک در آمريکاى مرکزى واقع و از شمال به ايالات متحده آمريکا، جنوب به گواتمالا و بليز و از شرق به خليج مکزيک و درياى کارائيب و از طرف غرب به اقيانوس کبير و خليج کاليفرنيا محدود مى‌شود. مکزيک در شمال قاره آمريکا واقع، با ايالات متحده آمريکا، آمريکاى مرکزي، خليج مکزيک، درياى کارائيب و اقيانوس آرام هم مرز مى‌باشد که اين موقعيت جغرافيايى به اين کشور اهميت سوق‌الجيشى و استراتژيک ويژه‌اى بخشيده است. ثبات اين کشور با توجه به حد فاصل بودن بين منطقه پرآشوب آمريکاى مرکزى و ايالات متحده آمريکا بر اهميت استراتژيک مکزيک افزوده است.مکزيک در قرن ۱۶ ميلادى توسط هران کورتس (Heran Cortes) کشف و تا جنگ‌هاى استقلال ۲۱-۱۸۱۰ تحت تسلط اسپانيا اداره مى‌شد. جمعيت مکزيک را اکثرا نژادهاى سرخ ۳۰%، سفيد ۹%، و دورگه سرخ و سفيد ۶۰% تشکيل داده‌اند. مکزيک با حدود ۲،۰۰۰،۰۰۰ کيلومتر مربع، سيزدهمين کشور جهان از لحاظ وسعت، يازدهمين از لحاظ جمعيت، و سيزدهمين کشور از نقطه نظر G.D.P به حساب مى‌آيد. اين کشور داراى منابع مختلف شامل مناطق حاصل‌خيز، مناطق تورپيکال، مناطق جنگل و بيابان مى‌باشد. اگر چه موقعيت خوب کشاورزى تنها در بخش کوچکى از کشور وجود دارد، اما با افزايش و توسعه سيستم آبياري، مکزيک در حال حاضر در شمار ۱۰ کشور بزرگ توليد کننده غلات به حساب مى‌آيد.سياستقانون اساسی، تحولات و ویژگی‌های آنتشکیلات حکومتیتقسیمات کشوری و اداریساختار سیاسیچگونگی شکل گیری اراده سیاسیاحزاب غیرقانونیاحزاب قانونیگروه‌های ذینفع سندیکاهاصاحبان صنایع و شرکت‌های بزرگسیستم انتخاباتیاطلاعات فردی و اجتماعی مقامات مملکتیسیستم دفاعیجنگ‌های کشورقانون اساسي، تحولات و ويژگى‌هاى آنتشکیلات حکومتیقوه مجرهقوه مقننهقوه قضائیهتقسیمات کشوری و اداریساختار سیاسیقانون اساسى جديدى که قانون اساسى ۱۸۵۸ را اصلاح مى‌کرد در ۵ فوريه ۱۹۱۷ تصويب و از ۱۹۲۹ تا ۱۹۵۳ اصلاحات...

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

 

مکزيک

ايالات متحده مکزيک در آمريکاى مرکزى واقع و از شمال به ايالات متحده آمريکا، جنوب به گواتمالا و بليز و از شرق به خليج مکزيک و درياى کارائيب و از طرف غرب به اقيانوس کبير و خليج کاليفرنيا محدود مى‌شود.

 

مکزيک در شمال قاره آمريکا واقع، با ايالات متحده آمريکا، آمريکاى مرکزي، خليج مکزيک، درياى کارائيب و اقيانوس آرام هم مرز مى‌باشد که اين موقعيت جغرافيايى به اين کشور اهميت سوق‌الجيشى و استراتژيک ويژه‌اى بخشيده است. ثبات اين کشور با توجه به حد فاصل بودن بين منطقه پرآشوب آمريکاى مرکزى و ايالات متحده آمريکا بر اهميت استراتژيک مکزيک افزوده است.

مکزيک در قرن ۱۶ ميلادى توسط هران کورتس (Heran Cortes) کشف و تا جنگ‌هاى استقلال ۲۱-۱۸۱۰ تحت تسلط اسپانيا اداره مى‌شد. جمعيت مکزيک را اکثرا نژادهاى سرخ ۳۰%، سفيد ۹%، و دورگه سرخ و سفيد ۶۰% تشکيل داده‌اند. مکزيک با حدود ۲،۰۰۰،۰۰۰ کيلومتر مربع، سيزدهمين کشور جهان از لحاظ وسعت، يازدهمين از لحاظ جمعيت، و سيزدهمين کشور از نقطه نظر G.D.P به حساب مى‌آيد. اين کشور داراى منابع مختلف شامل مناطق حاصل‌خيز، مناطق تورپيکال، مناطق جنگل و بيابان مى‌باشد. اگر چه موقعيت خوب کشاورزى تنها در بخش کوچکى از کشور وجود دارد، اما با افزايش و توسعه سيستم آبياري، مکزيک در حال حاضر در شمار ۱۰ کشور بزرگ توليد کننده غلات به حساب مى‌آيد.

سياست

قانون اساسی، تحولات و ویژگی‌های آن

تشکیلات حکومتی

تقسیمات کشوری و اداری

ساختار سیاسی

چگونگی شکل گیری اراده سیاسی

احزاب غیرقانونی

احزاب قانونی

گروه‌های ذینفع سندیکاها

صاحبان صنایع و شرکت‌های بزرگ

سیستم انتخاباتی

اطلاعات فردی و اجتماعی مقامات مملکتی

سیستم دفاعی

جنگ‌های کشور

قانون اساسي، تحولات و ويژگى‌هاى آن

تشکیلات حکومتی

قوه مجره

قوه مقننه

قوه قضائیه

تقسیمات کشوری و اداری

ساختار سیاسی

قانون اساسى جديدى که قانون اساسى ۱۸۵۸ را اصلاح مى‌کرد در ۵ فوريه ۱۹۱۷ تصويب و از ۱۹۲۹ تا ۱۹۵۳ اصلاحات ديگرى در آن، به عمل آمد. طبق اين قانون اساسي، مکزيک، يک جمهورى فدرال است که از ۲۹ ايالت که هر کدام حق اداره امور محلى خود را دارند و يک منطقه فدرال که شامل شهر مکزيکو و دوازده بخش اطراف آن مى‌باشد و دو سرزمين کوئينستانارو (Quinstana Roo) و باجا کاليفرنيا (Baja California) تشکيل مى‌شود. در مکزيک، حکام، قانون‌گذاران و قضات از طرف مردم انتخاب مى‌شوند.

بين ايالات، گمرک وجود ندارد. رئيس جمهور، رؤساى سرزمين‌ها و رئيس بخش فدرال مکزيکو سيتى را انتخاب مى‌کند. حقوق افراد از جمله شامل حق راى دادن تمام اتباع بيش از ۱۸ سال که به کار شرافتمندانه‌اى مشغولند، مى‌باشد.

به زنان حق تساوى با مردان و حق راى دادن در سال‌هاى ۱۹۵۲ و ۱۹۵۳ داده شده است. طبق قانون اساسي، قدرت در دست دولت فدرال مى‌باشد و قواى مقننه، مجريه وقضائيه از يکديگر تفکيک شده است. حکومت‌هاى ايالتى توسط فرماندارانى که به مدت ۶ سال انتخاب مى‌شوند، اداره مى‌گردد و در بعضى موارد از جمله در تدوين قوانين مالياتى اختيار تام دارند.

قانون اساسى با تائيد ۳/۲ اعضاى هر يک از مجلسين امکان‌پذير است. لازم به ذکر است در حال حاضر، دو سرزمين کوئينستانارو و باجا کاليفرنيا به ايالت فدرال تبديل شده و رؤساى آنها توسط مردم و با انتخابات آزاد انتخاب مى‌گردند.

تشکيلات حکومتى

قوه مجريه

رئيس جمهور در راس قوه مجريه قرار دارد. وى از طريق آراى عمومى براى مدت ۶ سال انتخاب مى‌شود. رئيس جمهور، اعضاى کابينه، دادستان کل و فرمانده ناحيه فدرال را تعيين مى‌نمايد. همچنين رئيس جمهور با تصويب سنا مقامات رسمى سياسي، افسران ارشد و رؤساى دادگاه‌هاى عالى را منصوب مى‌کند.

ضمنا حکومت‌هاى ايالتي، توسط فرماندارانى که به مدت ۶ سال انتخاب مى‌شوند اداره مى‌گردد و در بعضى موارد از جمله تدوين قوانين مالياتى اختيار تام دراند.

قوه مقننه

کنگره مکزيک، مرکب از مجلس نمايندگان و سنا مى‌باشد. اعضاى هر دو مجلس بر اساس آراى عمومى در ايالات و مناطق فدرال انتخاب مى‌شوند. اعضاى مجلس نمايندگان براى مدت سه سال انتخاب شده و به تعداد آنها بر اساس افزايش جمعيت، اضافه مى‌گردد. اعضاى سنا براى مدت شش سال انتخاب مى‌شوند و تعداد آنها دو نفر براى هر ايالت و بخش فدرال تعيين شده است که مجموعا ۶۴ کرسى مى‌باشد.

تصويب قوانين، برقرارى ماليات، اعلام جنگ، قبول يا رد بودجه، انتخاب قضات، قبول يا رد قراردادها وقیمت: 9,200 تومان

پس از پرداخت لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار میگیرد و میتوانید آن دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

سایر محصولات :

چشمه هاي آب گرم 22 ص


چالشهاي مسكن و تراكم ساختماني 53 ص


پژوهشي پيرامون امامزاده هاي زيد و يحيي عليهمااسلام واقع در شهر تهران مي باشد 80 ص


پيشرفت ترافيك در روستاهاي آمريكا 34 ص


شناخت و طراحی معماری روستا -پروژه کامل روستای قلات


پروژه روستاي كافي الملک


تاثیر اقلیم منطقه بر روی طرح و شکل ساختمان های سیستان‎


مقاله مبلمان شهری‎


پایان نامه کارشناسی ارشد -- طراحی مجتمع سینمایی --توجه: قیمت واقعی :800000 تومانکلمات کلیدی :انتخاب مىzwnj شوند سال انتخاب مىzwnj ايالات متحده آمريکا اداره مىzwnj گردد قوانين مالياتى اختيار تدوين قوانين مالياتى انتخاب مىzwnj مىzwnj باشد سال انتخاب مىzwnj شوند مىzwnj گردد ايالات متحده شده است مىzwnj مکزيک فدرال ايالات اعضاى جمهور مناطق اداره متحده تحقیق در مورد مکزيک 27ص انتخاب مىzwnj شوند سال انتخاب مىzwnj ايالات متحده آمريکا اداره مىzwnj گردد قوانين مالياتى اختيار تدوين قوانين مالياتى انتخاب مىzwnj مىzwnj باشد سال انتخاب مىzwnj شوند مىzwnj گردد ايالات متحده شده است مىzwnj مکزيک فدرال ايالات اعضاى جمهور مناطق اداره متحده